Uyum İçin Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Ortaya çıkan farklı siyasal tablolar olası gerilimleri artırıyor ve bu gerilimlerin çözünü parlamenter sistemde çok zor oluyor. Bu noktada 2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan gerilimin ülke ekonomisine verdiği zararı hatırlamamız gerekir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise millet tarafından seçilen ve yürütme yetkileri olan Cumhurbaşkanı, yine millet tarafından seçilen ve yürütmenin başında yer alan Başbakan’la bir direksiyonda iki şoför gibi olmayacaklar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sistemi, tam olarak bir uyum sistemi olacaktır. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminde uyum var, siyasî kriz yok!

Bu konuda yine geçmiş dönemlerde 1,5 yılda bir hükümet değişikliğine gidildiğini de unutmamak gerekir. Hükümet düştü, haydi yeniden sandık başına! Hiç şüphesiz bu durum, ülkenin siyasî çalkantılar içinde enerjisini kaybetmesine neden olmaktadır. Söz konusu uyumsuzluk ve istikrarsızlık dönemlerinde yaşanan ekonomik krizler de işin cabasıdır. Ekonomik krizler ise güvenlik sorunlarını tetiklemektedir, bu durum ise vesayetçi odakları güçlendirmektedir. Böylece hem demokrasi zayıflatmakta hem de ülke iç sorunlarla boğuşurken bunun kaçınılmaz sonucu olarak dış politikada “etkisiz eleman” durumuna düşmektedir.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise koalisyon ihtimali olmadığı için uyum ve istikrar söz konusu olacaktır ki, bu da kalkınmayı, refahı ve ülke ekonomisinde büyümeyi beraberinde getirecektir. Yasama ve yürütme arasındaki çekişme ve sürtüşmelerin çözümü Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bu sistemde siyasî kriz ihtimali bulunmadığı için beklentiler karşılanacak, milletin beklentilerinin karşılanmaması için bahane üretilemeyecektir.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı sistemi siyasal işleyişi rayına oturtacak, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendirecektir.

‘Evet’ diyoruz, çünkü Türkiye’yi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak istiyoruz!

‘Evet’ diyoruz, çünkü siyasî krizlerin, darbe girişimlerinin, istikrarsızlık ihtimalinin ortadan kalkmasını istiyoruz!

‘Evet’ diyoruz, çünkü büyük Türkiye için bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz!