Yürütmeyi İki Başlı Olmaktan Kurtarmak İçin Evet!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Nedir?

Cumhurbaşkanlığı sistemi rejim değişikliği anlamına mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı sistemi cumhuriyet rejiminden sapma anlamına gelmiyor. Bilakis Cumhurbaşkanlığı sistemi doğrudan cumhurun seçtiği Cumhurbaşkanı’yla cumhuriyetin daha [...]