Cumhurbaşkanlığı Sistemi Rejim Değişikliği mi? 

Cumhuriyet fazilettir ve milletimizin en kıymetli kazanımıdır, Türkiye’nin rejimi demokratik cumhuriyettir.

Demokratik cumhuriyetlerde genel olarak üç farklı hükümet modeli söz konusudur:

1) Parlamenter hükümet modeli

2) Başkanlık

3) Yarı Başkanlık

Hükümet modellerinden herhangi biri, bir sistemin bütün özelliklerini kendinde toplayan tek örnek değildir. Ülkeler, gerek ulusal ölçekli gerek dünya çapındaki uygulamaları dikkate alarak, geçmişin birikim ve pratiklerini gözeterek, millete ait egemenliğin nasıl tecelli edeceğini somut kurallarla biçimlendirirler. Dolayısıyla teklifle, Başkanlık modelinin ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ olarak adlandırılması son derece isabetlidir.

Bu adlandırma Başkanlık’tan daha geniş çaplı ve kuşatıcı bir muhtevaya sahiptir. Devlet Başkanı, devletin başıdır. Devleti millet inşa eder. Cumhurbaşkanı da cumhurun, milletin başı demektir.