Yargı Bağımsız mı? Madde 9

Madde 9

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN

Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

YENİ METİN

Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.