Cumhurbaşkanlığı Sistemi Padişahlık mı, İstikrar mı?

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin En Büyük Avantajı İstikrar

Cumhurbaşkanlığı sisteminde siyasî istikrar yürütme (hükümet) istikrarına bağlı olmaktan çıkacak. Parlamenter sistemde ise hükümet ancak sağlam ve tutarlı bir çoğunluğa dayandığı ölçüde istikrar sağlayabilir, bu olmadığı zaman koalisyon hükümetleri ve erken seçimler ülkeyi siyasî istikrarsızlığa götürmektedir. Ayrıca parlamenter sistemde anlatıla geldiğinin aksine sağlam ve tutarlı bir çoğunluğa dayanan hükümet otoriterleşmede tavan yapabilir ki, bunun dünyada pek çok örneği bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Padişahlık Değil

Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’nin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayacak. Şu anda G-20 ülkelerinin 10’u Başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Peki, söz konusu G-20 ülkeleri padişahlıkla mı yönetiliyor?

Cumhurbaşkanlığı sistemi “Benimle gelen benimle gider” anlayışı üzerine kurulu. Şu anki sistemde ise sizinle gelen sizinle gitmiyor.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde parlamento ve Yargı denetimi yine var olacak, dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın yetkileri sınırsız değil, bir yere kadar.